Privacy Policy

31 mei 2018

Beheer

De website www.panasjperformance.com staat onder beheer van Panasj Performance Academy. De contactgegevens zijn onder aan onze website te vinden.

Heel veilig

Je privacy is voor Panasj Performance Academy van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel. Dat doen we met één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL). Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Afnemen van een dienst

Wanneer je bij ons een dienst afneemt, gebruiken wij je persoonsgegevens om alles netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan geven om de dienst mogelijk te maken. 

Ook krijgen wij, na inschrijven voor een evenement, informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, geboortedatum, naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekking aan derden:

Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen op onze website maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl haar dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Inschrijfformulier 

Met het inschrijfformulier is het mogelijk om je in te schrijven voor een evenement. Hiervoor gebruiken we je naam, leeftijd, telefoonnummer, mailadres, naam van je hockeyclub, team en competitieklasse. Dit doen we op basis van je toestemming. We gebruiken deze informatie om onze dienst op een juiste manier te kunnen aanbieden. We bewaren deze informatie tot de deelname aan het evenement en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaarplicht).

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Wij bewaren deze informatie voor zesentwintig maanden.

Verstrekking aan derden:

Google

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Deze partij is gevestigd buiten de EU

Skeps Mediabureau

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Skeps Mediabureau. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Skeps Mediabureau heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Skeps Mediabureau is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht

nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je je hebt uitgeschreven voor de nieuwbrief.

Verstrekking aan derden:

Mailchimp

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Ze verzamelen je voornaam, achternaam en mailadres.

Deze partij is gevestigd buiten de EU.

Skeps Mediabureau

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Wij maken gebruik van twee soorten cookies:

Functionele cookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt. Zo maken deze cookies het bijvoorbeeld mogelijk dat je gebruik kunt maken van basisfuncties als paginanavigatie en beveiligde delen van de website.

Analytische cookies:

De Analytische cookies helpen ons begrijpen hoe de bezoeker, jij dus, de website gebruikt. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren. Alle analytische gegevens die we verzamelen, zijn anoniem.

Geen persoonsgegevens

De cookies die wij gebruiken op panasjperformance.nl, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om jou te identificeren.

Heb je bezwaar tegen de cookies?

Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen aanpassen, verwijderen of uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens je bezoek van panasjperformance.nl. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website minder goed.

Google analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Marc Feitsma en is bereikbaar per e-mail op info@panasjperformance.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Panasj Perfomance Academy
Van Diepenburchstraat 42
2597PV Den Haag
Tel: 06-14004216
E-mail: info@panasjperformance.nl